Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Gia-cơ 1:9-11"

Sống Với Thánh Kinh: 10/06/2015

Sống Với Thánh Kinh: 10/06/2015 Gia-cơ 1:9-11Sự Khoe Mình của Người Nghèo và Người Giàu “Anh em nào ở địa vị thấp hèn hãy khoe mình về phần cao trọng mình, người giàu cũng hãy khoe mình về phần đê hèn, vì người sẽ qua đi như hoa cỏ” (câu 9, 10). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gia-cơ có những lời khuyên nào cho người nghèo và người giàu? Ông muốn dạy họ khoe mình về điều gì? Tại sao? Lời Chúa dạy người nghèo và người ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top