Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Gia-cơ 1:1-4"

Sống Với Thánh Kinh: 06/07/2016

Sống Với Thánh Kinh: 06/07/2016 Gia-cơ 1:1-4Nhịn Nhục trong Thử Thách (1) “Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn” (câu 2). Câu hỏi suy ngẫm: Những thử thách mà Hội Thánh đang đối diện mang những đặc điểm nào (câu 2)? Ông Gia-cơ khuyên Hội Thánh phải có thái độ nào khi đối diện với những thử thách (câu 2)? Tại sao (câu 3-4)? Bài học này giúp bạn có cái nh ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top