Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Ga-la-ti 5:16-25"

Sống Với Thánh Kinh: 01/11/2014

Sống Với Thánh Kinh: 01/11/2014 Ga-la-ti 5:16-25Sống với Chúa Thánh Linh “Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống, thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy” (Ga-la-ti 5:25). Câu hỏi suy ngẫm: Khi nhận được Chúa Thánh Linh, đời sống các môn đệ đầu tiên đã thay đổi như thế nào? Đời sống theo xác thịt và đời sống theo Chúa Thánh Linh khác nhau ra sao? Làm thế nào chúng ta sống với Chúa Thánh Linh? Sống với Chúa Thánh ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top