Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Ga-la-ti 5:13-25"

Sống Với Thánh Kinh: 05/01/2015

Sống Với Thánh Kinh: 05/01/2015 Ga-la-ti 5:13-25Những Điều Phải Kiêng Cữ “Hỡi kẻ rất yêu dấu, anh em như người ở trọ, kẻ đi đường, tôi khuyên phải kiêng những điều xác thịt ưa thích, là điều chống trả với linh hồn, phải ăn ở ngay lành giữa Dân Ngoại, hầu cho họ là kẻ vẫn gièm chê anh em như người gian ác, đã thấy việc lành anh em, thì đến ngày Chúa thăm viếng, họ ngợi khen Đức Chúa Trời” (1 Phi-e-rơ 2:11-12 ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top