Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Ê-xơ-tê 4:1-17"

Sống Với Thánh Kinh: 05/10/2016

Sống Với Thánh Kinh: 05/10/2016 Ê-xơ-tê 4:1-17Nếu Tôi Phải Chết! “Vì nếu ngươi làm thinh trong lúc này đây, dân Giu-đa hẳn sẽ được tiếp trợ và giải cứu bởi cách khác, còn ngươi và nhà cha ngươi đều sẽ bị hư mất; song nào ai biết rằng chẳng phải vì cớ cơ hội hiện lúc này mà ngươi được vị hoàng hậu sao?” (Ê-xơ-tê 4:14). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Mạc-đô-chê nói gì với Hoàng hậu Ê-xơ-tê? Bà đáp ứng thế nào? Bạn học ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top