Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"E-xơ-ra 9:5-7"

Sống Với Thánh Kinh: 15/02/2017

Sống Với Thánh Kinh: 15/02/2017 E-xơ-ra 9:5-7Tội Cao đến Tận Trời “Ồ, Đức Chúa Trời tôi! Tôi hổ ngươi thẹn mặt, chẳng dám ngước mặt lên Ngài, là Đức Chúa Trời tôi; vì gian ác chúng tôi đã thêm nhiều quá đầu chúng tôi, và tội chúng tôi cao lớn tận trời” (câu 6). Câu hỏi suy ngẫm: Những từ ngữ nào mô tả tâm trạng và thái độ của ông E-xơ-ra (câu 5-7)? Điều này cho biết ông cảm thấy thế nào trước tội cưới gả vớ ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top