Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"E-xơ-ra 9:1-4"

Sống Với Thánh Kinh: 14/02/2017

Sống Với Thánh Kinh: 14/02/2017 E-xơ-ra 9:1-4Hai Hình Ảnh Trái Ngược “Hãy làm theo Lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình” (Gia-cơ 1:22). Câu hỏi suy ngẫm: Ông E-xơ-ra phản ứng thế nào khi nghe dân chúng và các lãnh đạo phạm tội cưới gả với Dân Ngoại? Tại sao ông kinh hoảng như vậy? Tại sao các thầy tế lễ và người Lê-vi biết luật pháp mà vẫn vi phạm luật pháp? Làm thế nào để có thể sống thánh khiết? Chúng ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top