Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"E-xơ-ra 9:1-2"

Sống Với Thánh Kinh: 13/02/2017

Sống Với Thánh Kinh: 13/02/2017 E-xơ-ra 9:1-2Tìm Một Dòng Dõi Thánh “Vả, hơi sống của Đức Chúa Trời dù có dư dật, chỉ làm nên một người mà thôi. Nhưng vì sao chỉ làm một người? Ấy là vì tìm một dòng dõi thánh” (Ma-la-chi 2:15). Câu hỏi suy ngẫm: Ông E-xơ-ra được báo về tệ nạn nào? Dân Chúa và các lãnh đạo đã phạm những tội nào khi cưới gả với người ngoại bang? Hạnh phúc gia đình trong Chúa dựa trên những y ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top