Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"E-xơ-ra 8:31-34"

Sống Với Thánh Kinh: 14/01/2017

Sống Với Thánh Kinh: 14/01/2017 E-xơ-ra 8:31-34 Người Lãnh Đạo Thành Công “Tay của Đức Chúa Trời chúng ta phù trợ chúng ta, giải cứu chúng ta khỏi tay kẻ thù nghịch, và khỏi kẻ rình phục dọc đường” (câu 31b). Câu hỏi suy ngẫm: Ông E-xơ-ra đã lãnh đạo đoàn dân hồi hương từ lúc khởi hành cho đến lúc về đến quê hương như thế nào? Nhờ đâu mà chuyến hồi hương thành công? Bạn học gì từ sự lãnh đạo của ông E-xơ-ra ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top