Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"E-xơ-ra 8:24-34"

Sống Với Thánh Kinh: 16/01/2017

Sống Với Thánh Kinh: 16/01/2017 E-xơ-ra 8:24-34Trách Nhiệm Quản Trị Vật Thánh “Chánh các người đã được biệt riêng ra thánh cho Đức Giê-hô-va, và các khí dụng này cũng là thánh. Bạc và vàng này là lễ vật lạc ý dâng cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ các ngươi” (câu 28). Câu hỏi suy ngẫm: Trước khi hồi hương, ông E-xơ-ra đã nhắc nhở và nhấn mạnh những điểm nào qua lời căn dặn của ông với những người được ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top