Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"E-xơ-ra 8:24-30"

Sống Với Thánh Kinh: 14/12/2016

Sống Với Thánh Kinh: 14/12/2016   E-xơ-ra 8:24-30 Vật Thánh - Người Thánh   “Nhưng, như Đấng gọi anh em là thánh, thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn ở mình, bởi có chép rằng: Hãy nên thánh, vì Ta là thánh” (I Phi-e-rơ 1:15-16).   Câu hỏi suy ngẫm: Ông E-xơ-ra đã làm điều gì trước khi khởi hành trở về Giê-ru-sa-lem? Bạn học được từ ông E-xơ-ra những gì qua việc làm này? Ngày nay ai l ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top