Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"E-xơ-ra 8:21-23"

Sống Với Thánh Kinh: 13/12/2016

Sống Với Thánh Kinh: 13/12/2016 E-xơ-ra 8:21-23Tay Chúa Phù Trợ “Tay của Đức Chúa Trời chúng tôi phù trợ mọi người nào tìm kiếm Ngài; nhưng quyền năng và thịnh nộ Ngài kháng cự những người nào lìa bỏ Ngài” (câu 22b). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao ông E-xơ-ra hổ thẹn không xin vua cho toán quân và kỵ binh bảo vệ đoàn người hồi hương? Trước khi lên đường, ông đã kêu gọi con dân Chúa làm gì? Kết quả ra sao? Ông E- ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top