Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"E-xơ-ra 8:1-14"

Sống Với Thánh Kinh: 15/11/2016

Sống Với Thánh Kinh: 15/11/2016 E-xơ-ra 8:1-14 Di Sản Thuộc Linh “Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ít, bà ngoại con, và trong Ơ-nít, mẹ con, ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa” (II Ti-mô-thê 1:5). Câu hỏi suy ngẫm: So sánh danh sách trở về lần thứ hai với danh sách trở về lần thứ nhất (E-xơ-ra 2), có điều gì đáng lưu ý? Điều này cho thấy sự dạy dỗ về đức tin và t ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top