Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"E-xơ-ra 7:6-10"

Sống Với Thánh Kinh: 14/09/2016

Sống Với Thánh Kinh: 14/09/2016 E-xơ-ra 7:6-10Ba Điều Quan Trọng Phải Có “Vì E-xơ-ra đã định chí tra xét luật pháp của Đức Giê-hô-va, giữ làm theo, và dạy cho dân Ít-ra-ên biết những luật pháp và giới mạng” (câu 10). Câu hỏi suy ngẫm: Thầy Tế lễ E-xơ-ra được giới thiệu là người như thế nào (câu 6, 10)? Ba điều quan trọng đối với một thầy tế lễ là gì? Áp dụng ba điều này vào chức “thầy tế lễ nhà vua” trong ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top