Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"E-xơ-ra 7:25-26"

Sống Với Thánh Kinh: 12/11/2016

Sống Với Thánh Kinh: 12/11/2016 E-xơ-ra 7:25-26Đặt Nền Tảng trên Luật Pháp Chúa “Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi” (Thi Thiên 119:105). Câu hỏi suy ngẫm: Phần cuối của chiếu chỉ (câu 25-26) có những nội dung gì? Tại sao Vua Ạt-ta-xét-xe ban hành những sắc lệnh phù hợp với ý Chúa như vậy? Bạn cần làm gì để Hội Thánh ổn định và xã hội an lành? Trong phần cuối của chiếu chỉ (câu 25 ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top