Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"E-xơ-ra 7:13-18"

Sống Với Thánh Kinh: 14/10/2016

Sống Với Thánh Kinh: 14/10/2016 E-xơ-ra 7:13-18Vững Lòng Sống Hiến Dâng “Ngươi hãy dùng bạc này cần mẫn mua những bò đực, chiên đực, chiên con, luôn của lễ chay, và lễ quán cặp theo, rồi dâng lên trên bàn thờ ở nơi đền của Đức Chúa Trời các ngươi, ở tại Giê-ru-sa-lem” (câu 17). Câu hỏi suy ngẫm: Ai đã giục lòng Vua Ạt-ta-xét-xe ban hành chiếu chỉ? Phần đầu của chiếu chỉ (câu 13-18) nói về những vấn đề gì? C ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top