Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"E-xơ-ra 7:11-12"

Sống Với Thánh Kinh: 13/10/2016

Sống Với Thánh Kinh: 13/10/2016 E-xơ-ra 7:11-12Kiến Thức và Nếp Sống “Ạt-ta-xét-xe, vua của các vua, gửi cho E-xơ-ra, thầy tế lễ và văn sĩ, thạo biết luật pháp của Đức Chúa trên trời” (câu 12). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Ạt-ta-xét-xe xác nhận thế nào về ông E-xơ-ra trong chiếu chỉ của vua? Tại sao vua biết mà xác nhận như vậy? Mối liên hệ giữa kiến thức và nếp sống quan trọng như thế nào? Từ câu 12 trở đi là bản ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top