Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"E-xơ-ra 6:13-15"

Sống Với Thánh Kinh: 13/08/2016

Sống Với Thánh Kinh: 13/08/2016 E-xơ-ra 6:13-15Chúa Có Quyền Làm Trọn “Vậy, chúng làm xong công việc cất Đền Thờ, tùy theo mệnh lệnh của Đức Chúa Trời của Ít-ra-ên, và theo chiếu chỉ của Si-ru, Đa-ri-út, và Ạt-ta-xét-xe, vua nước Phe-rơ-sơ” (câu 14b). Câu hỏi suy ngẫm: Câu 14b cho thấy việc xây cất Đền Thờ được hoàn thành do đâu? Đức Chúa Trời đã làm gì với các vua ngoại bang và với dân Chúa để hoàn thàn ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top