Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"E-xơ-ra 5:6-17"

Sống Với Thánh Kinh: 10/08/2016

Sống Với Thánh Kinh: 10/08/2016 E-xơ-ra 5:6-17Phẩm Chất Người Phục Vụ Chúa “Chúng đáp lời như vầy: Chúng tôi vốn là đầy tớ của Đức Chúa Trời, Chúa tể của trời và đất; chúng tôi đang xây cất lại Đền Thờ, đã lâu năm trước đây có một vua sang trọng của Ít-ra-ên lập lên và làm cho hoàn thành” (câu 11). Câu hỏi suy ngẫm: Qua bản sao của tờ biểu quan Tổng đốc Tạt-tê-nai tâu lên Vua Đa-ri-út, chúng ta biết gì về ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top