Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"E-xơ-ra 5:1-5"

Sống Với Thánh Kinh: 14/07/2016

Sống Với Thánh Kinh: 14/07/2016 E-xơ-ra 5:1-5Mắt Chúa Đoái Xem “Con mắt Đức Chúa Trời của chúng đoái xem các trưởng lão dân Giu-đa, nên họ không ngăn cấm chúng làm công việc” (câu 5). Câu hỏi suy ngẫm: Khi quay lại tiếp tục xây cất Đền Thờ và vách thành, dân chúng đã gặp phải điều gì? Nhờ đâu mà công trình không bị đình chỉ? Điều kiện để được mắt Chúa đoái xem là gì? Sống và phục vụ Chúa trong sự đoái xem c ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top