Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"E-xơ-ra 5:1-3"

Sống Với Thánh Kinh: 13/07/2016

Sống Với Thánh Kinh: 13/07/2016 E-xơ-ra 5:1-3Tiên Tri Thật của Đức Chúa Trời “Người nói tiên tri, thì nói với người ta để gây dựng, khuyên bảo và yên ủi” (I Cô-rinh-tô 14:3). Câu hỏi suy ngẫm: Theo A-ghê 1:1 và Xa-cha-ri 1:1 thì bối cảnh của chương 5 thuộc về thời điểm nào? Hai Tiên tri A-ghê và Xa-cha-ri đã vâng lời Chúa làm gì với người Giu-đa hồi hương? Kết quả ra sao? Ngoài việc kêu gọi, hai vị tiên tri ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top