Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"E-xơ-ra 4:6-23"

Sống Với Thánh Kinh: 12/07/2016

Sống Với Thánh Kinh: 12/07/2016 E-xơ-ra 4:6-23Sự Dối Trá của Kẻ Thù “Các ngươi bởi cha mình, là ma quỷ, mà sinh ra; và các ngươi muốn làm nên sự ưa muốn của cha mình. Vừa lúc ban đầu nó đã là kẻ giết người, chẳng bền giữ được lẽ thật, vì không có lẽ thật trong nó đâu. Khi nó nói dối, thì nói theo tánh riêng mình, vì nó vốn là kẻ nói dối và là cha sự nói dối” (Giăng 8:44). Câu hỏi suy ngẫm: Trước giả sách E- ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top