Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"E-xơ-ra 4:1-3"

Sống Với Thánh Kinh: 16/06/2016

Sống Với Thánh Kinh: 16/06/2016 E-xơ-ra 4:1-3Thờ Nhiều Thần Nhiều Chúa “Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, đã rút ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, là nhà nô lệ. Trước mặt Ta, ngươi chớ có các thần khác” (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:2, 3). Câu hỏi suy ngẫm: Những người lai tạp ở Sa-ma-ri nêu lý do nào để xin được góp phần xây cất Đền Thờ? Lý do họ nêu có chính đáng không? Tại sao? Ngày nay, con dân Chúa thường phạm tội ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 15/06/2016

Sống Với Thánh Kinh: 15/06/2016 E-xơ-ra 4:1-3Một Quyết Định Khôn Ngoan “Có thể nào hiệp Đền Thờ Đức Chúa Trời lại với hình tượng tà thần? Vì chúng ta là Đền Thờ của Đức Chúa Trời hằng sống, như Đức Chúa Trời đã phán rằng: Ta sẽ ở và đi lại giữa họ; Ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ, và họ làm dân ta” (II Cô-rinh-tô 6:16). Câu hỏi suy ngẫm: “Các thù nghịch của Giu-đa và Bên-gia-min” là ai? Tại sao họ muốn xin c ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top