Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"E-xơ-ra 3:1-6"

Sống Với Thánh Kinh: 17/05/2016

Sống Với Thánh Kinh: 17/05/2016 E-xơ-ra 3:1-6Tận Hiến hay Tận Hưởng? “Sau ấy, chúng dâng những của lễ thiêu hằng hiến, luôn những của lễ về lễ trăng non và về các ngày lễ trọng thể biệt ra thánh cho Đức Giê-hô-va; lại dâng các của lễ của mỗi người lạc ý dâng cho Đức Giê-hô-va” (câu 5). Câu hỏi suy ngẫm: Dân chúng trở về từ chốn lưu đày đã dâng lên Đức Chúa Trời những của lễ nào? Tinh thần dâng hiến của họ r ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 16/05/2016

Sống Với Thánh Kinh: 16/05/2016 E-xơ-ra 3:1-6Thờ Phượng Phải Lẽ “Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em” (Rô-ma 12:1). Câu hỏi suy ngẫm: Đến tháng bảy, dân hồi hương khởi sự làm gì cho Chúa? Với mục đích gì? Ngày nay Chúa dạy thế nào về sự thờ phượng phải lẽ? Bạn cần là ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 14/05/2016

Sống Với Thánh Kinh: 14/05/2016 E-xơ-ra 3:1-6Hiệp Lại Như Một Người “Phải khiêm nhường đến điều, mềm mại đến điều, phải nhịn nhục, lấy lòng thương yêu mà chiều nhau, dùng dây hòa bình mà giữ gìn sự hiệp một của Thánh Linh” (Ê-phê-sô 4:2-3). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao dân Chúa chọn tháng bảy để hiệp lại tại Giê-ru-sa-lem? “Dân chúng hiệp lại như một người” nói lên ý nghĩa gì? Có những hiểu lầm nào thường thấy ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top