Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"E-xơ-ra 2:1-35"

Sống Với Thánh Kinh: 14/04/2016

Sống Với Thánh Kinh: 14/04/2016 E-xơ-ra 2:1-35Giáo Dục Đức Tin qua Nhiều Thế Hệ “Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo; dù khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó” (Châm Ngôn 22:6). Câu hỏi suy ngẫm: Trong danh sách hồi hương, từ nào được lặp đi lặp lại trong mỗi câu? Từ lặp lại đó nói lên điều gì trong việc giáo dục đức tin qua nhiều thế hệ của những người bị lưu đày? Bạn áp dụng gì cho gia đình ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top