Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"E-xơ-ra 1:7-11"

Sống Với Thánh Kinh: 13/04/2016

Sống Với Thánh Kinh: 13/04/2016 E-xơ-ra 1:7-11Chúa Không Hề Lãng Quên “Vua Si-ru cũng trả lại những khí dụng của Đền Thờ Đức Giê-hô-va, mà Nê-bu-cát-nết-sa đã đem đi khỏi Giê-ru-sa-lem và để trong đền thờ của thần người” (câu 7). Câu hỏi suy ngẫm: Ngoài việc cho phép dân Chúa trở về, Vua Si-ru còn làm thêm điều gì cho dân Chúa? Chúa cho điều này xảy ra với mục đích gì? Qua câu chuyện này, bạn học được bài h ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top