Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"E-xơ-ra 10:1-8"

Sống Với Thánh Kinh: 15/03/2017

Sống Với Thánh Kinh: 15/03/2017 E-xơ-ra 10:1-8Ăn Năn Thật “Chúng ta phạm tội với Đức Chúa Trời chúng ta mà cưới những người nữ ngoại thuộc các dân tộc của xứ; nhưng dù đã làm vậy, hãy còn sự hy vọng cho Ít-ra-ên” (câu 2). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Sê-ca-nia đưa ra giải pháp nào để hy vọng nhận được sự tha thứ? Tại sao giải pháp lại cứng rắn và gây nhiều đau khổ như vậy? Thế nào là ăn năn thật? Ông E-xơ-ra “vừa ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top