Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Ê-sai 65:1-16"

Sống Với Thánh Kinh: 29/10/2015

Sống Với Thánh Kinh: 29/10/2015 Ê-sai 65:1-16Số Phận nào? “Vậy nên Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Này, các đầy tớ Ta sẽ ăn, còn các ngươi thì đói; này, đầy tớ Ta sẽ uống, còn các ngươi thì khát; này, đầy tớ Ta sẽ được vui vẻ, còn các ngươi thì bị nhuốc nhơ; này, đầy tớ Ta sẽ hát mừng vì lòng đầy vui vẻ, còn các ngươi thì khóc lóc vì lòng buồn bực, kêu than vì tâm thần phiền não” (câu 13,14). Câu hỏi suy ngẫm: ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top