Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Ê-sai 64:1-12"

Sống Với Thánh Kinh: 30/09/2015

Sống Với Thánh Kinh: 30/09/2015 Ê-sai 64:1-12Lời Cầu Nguyện Hài Lòng Chúa “Lạy Đức Giê-hô-va, đã đến nỗi này, Ngài còn nín nhịn được sao? Có lẽ nào Ngài cứ làm thinh, khiến chúng tôi chịu khổ không ngần?” (câu 12). Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Ê-sai tiếp tục cầu xin gì với Đức Chúa Trời? Cách cầu nguyện của ông ra sao? Theo bạn, cầu nguyện như thế nào là hiệu quả và Đức Chúa Trời vui lòng? Tiên tri Ê-sai kêu ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top