Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Ê-sai 63:1-19"

Sống Với Thánh Kinh: 29/09/2015

Sống Với Thánh Kinh: 29/09/2015 Ê-sai 63:1-19Lòng Thương Xót của Cha trên Trời “Hễ khi dân Ngài bị khốn khổ, chính Ngài cũng khốn khổ, và thiên sứ trước mặt Ngài đã cứu họ rồi. Chính Ngài đã lấy lòng yêu đương thương xót mà chuộc họ. Ngài đã ẵm bồng, và mang họ trong các ngày thuở xưa” (câu 9). Câu hỏi suy ngẫm: Đấng đến từ Ê-đôm và Bốt-ra là ai? Tại sao áo Ngài đỏ? Ngài đến để làm gì? Tiên tri Ê-sai đã cầu ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top