Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Ê-sai 62:1-12"

Sống Với Thánh Kinh: 28/09/2015

Sống Với Thánh Kinh: 28/09/2015 Ê-sai 62:1-12Dân Thánh của Đức Chúa Trời “Người ta sẽ gọi chúng nó là dân thánh, tức những người được chuộc của Đức Giê-hô-va” (câu 12a). Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao Si-ôn được đặt tên mới và tên mới này là gì? Vì sao Tiên tri Ê-sai đặt các vọng canh? “Chúng ta là dân thánh của Đức Chúa Trời,” điều này có ý nghĩa gì đối với bạn? Tiên tri Ê-sai nhìn thấy sự vinh quang của Si-ôn, ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top