Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Ê-sai 58:1-14"

Sống Với Thánh Kinh: 27/08/2015

Sống Với Thánh Kinh: 27/08/2015 Ê-sai 58:1-14Kiêng Ăn Thật “Sự kiêng ăn mà Ta chọn lựa, há chẳng phải là bẻ những xiềng hung ác, mở những trói của ách, thả cho người bị ức hiếp được tự do, bẻ gãy mọi ách, hay sao? Há chẳng phải là chia bánh cho người đói, đem những người nghèo khổ đã bị đuổi đi về nhà mình, khi thấy người trần truồng thì mặc cho, và chớ hề trớ tránh những người cốt nhục mình, hay sao?” (câu ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top