Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Ê-sai 55:1-13"

Sống Với Thánh Kinh: 29/07/2015

Sống Với Thánh Kinh: 29/07/2015 Ê-sai 55:1-13Tâm Linh Tươi Mới “Hỡi những kẻ nào khát, hãy đến suối nước! Và người nào không có tiền bạc, hãy đến, mua mà ăn! Hãy đến, mua rượu và sữa mà không cần tiền, không đòi giá” (câu 1). Câu hỏi suy ngẫm: Những điều nào Đức Chúa Trời ban tặng cho người Ít-ra-ên và cho chúng ta ngày nay? Những điều này quý giá như thế nào và đem lại lợi ích gì? Tình trạng thuộc linh của ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top