Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Ê-sai 54:1-17"

Sống Với Thánh Kinh: 28/07/2015

Sống Với Thánh Kinh: 28/07/2015 Ê-sai 54:1-17Gây Dựng và Phát Triển Hội Thánh “Vì ngươi sẽ lan rộng ra bên hữu và bên tả; dòng dõi ngươi sẽ được các nước làm cơ nghiệp, và sẽ làm cho các thành hoang vu đông dân cư” (câu 3). Câu hỏi suy ngẫm: “Kẻ son sẻ” ở đây chỉ ai? Ngài hứa gì với “kẻ son sẻ” này? Có mệnh lệnh nào và có những lời hứa quan trọng nào cho bạn trong phân đoạn này? Trong phân đoạn này, Tiên tr ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top