Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Ê-sai 53:4-6"

Sống Với Thánh Kinh: 06/02/2017

Sống Với Thánh Kinh: 06/02/2017 Ê-sai 53:4-6Đấng Chết Thay “Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời” (II Cô-rinh-tô 5:21). Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Ê-sai dự ngôn về Đấng Cứu Thế như thế nào? Đấng ấy đã phải gánh chịu những điều gì vì chúng ta? Tình trạng của chúng ta ra sao trước khi Chúa ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top