Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Ê-sai 52:13-53:12"

Sống Với Thánh Kinh: 30/06/2015

Sống Với Thánh Kinh: 30/06/2015 Ê-sai 52:13-53:12“Người” là Ai? “Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương, bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bệnh” (câu 5). Câu hỏi suy ngẫm: Xin kể ra những điều mà “người đầy tớ” trong phân đoạn này đã làm vì chúng ta? Bạn nghĩ gì, cảm nhận gì khi lời bài thơ cho thấy người đầy tớ ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top