Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Ê-sai 52:1-12"

Sống Với Thánh Kinh: 29/06/2015

Sống Với Thánh Kinh: 29/06/2015 Ê-sai 52:1-12Hãy Làm Cho Sạch Mình! “Đừng động đến đồ ô uế, hãy ra khỏi giữa nó. Các ngươi là người mang khí dụng Đức Giê-hô-va, hãy làm cho sạch mình!” (câu 11). Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời làm thế nào để cho những tiếng nói nhạo báng im bặt? Tin lành mà những người đưa tin rao báo là gì và bao gồm những gì? Theo bạn, việc giữ mình cho trong sạch và việc rao truyền Phúc ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top