Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Ê-sai 50:1-11"

Sống Với Thánh Kinh: 30/05/2015

Sống Với Thánh Kinh: 30/05/2015 Ê-sai 50:1-11Người Đầy Tớ Chịu Khổ “Ta đã đưa lưng cho người đánh Ta, và đưa má cho người nhổ râu Ta; ai mắng hoặc nhổ trên Ta, Ta chẳng hề che mặt. Chúa Giê-hô-va sẽ giúp ta, nên ta chẳng bị mắc cỡ” (câu 6, 7). Câu hỏi suy ngẫm: Qua lời Tiên tri Ê-sai, Đức Chúa Trời muốn bày tỏ điều gì cho người Ít-ra-ên bội nghịch? Tiên tri Ê-sai tiếp tục mô tả Người Đầy Tớ của Đức Chúa Trờ ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top