Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Ê-sai 46:1-13"

Sống Với Thánh Kinh: 29/04/2015

Sống Với Thánh Kinh: 29/04/2015 Ê-sai 46:1-13Ví Sánh Đức Chúa Trời với Ai? “Cho đến chừng các ngươi già cả, đầu râu tóc bạc, Ta cũng sẽ bồng ẵm các ngươi. Ta đã làm ra, thì sẽ còn gánh vác các ngươi nữa. Ta sẽ bồng ẵm và giải cứu các ngươi.Các ngươi so sánh Ta cùng ai, và coi Ta bằng ai?” (câu 4, 5). Câu hỏi suy ngẫm: Bên và Nê-bô là ai và vì sao được chở trên lưng các loài thú? Đức Chúa Trời tiếp tục bày t ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top