Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Ê-sai 45:9-25"

Sống Với Thánh Kinh: 28/04/2015

Sống Với Thánh Kinh: 28/04/2015 Ê-sai 45:9-25Hãy Nhìn Xem Đức Chúa Trời “Hỡi các ngươi hết thảy ở các nơi đầu cùng đất, hãy nhìn xem Ta và được cứu! Vì Ta là Đức Chúa Trời, chẳng có Chúa nào khác” (câu 22). Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao không nên cãi trả hay chất vấn Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời mạc khải về chính Ngài như thế nào? Kinh Thánh giúp bạn có cái nhìn như thế nào về tương lai của những dân tộc chống n ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top