Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Ê-sai 44:1-23"

Sống Với Thánh Kinh: 27/03/2015

Sống Với Thánh Kinh: 27/03/2015 Ê-sai 44:1-23Trở Lại Cùng Đức Chúa Trời “Ta đã xóa sự phạm tội ngươi như mây đậm, và tội lỗi ngươi như đám mây. Hãy trở lại cùng Ta, vì Ta đã chuộc ngươi” (câu 22). Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời đã làm gì cho dân Ngài? Một lần nữa, Tiên tri Ê-sai nói gì về hình tượng và những người làm ra hình tượng? Có lời hứa hay phước hạnh nào dành cho bạn khi đọc phân đoạn này? Trong ph ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top