Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Ê-sai 41:17-29"

Sống Với Thánh Kinh: 31/01/2015

Sống Với Thánh Kinh: 31/01/2015 Ê-sai 41:17-29Nước trong Đất Khô Hạn “Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Phàm ai uống nước này vẫn còn khát mãi; nhưng uống nước Ta sẽ cho, thì chẳng hề khát nữa. Nước Ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó, văng ra cho đến sự sống đời đời” (Giăng 4:13, 14). Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời hứa gì với những người lưu đày được trở về xứ sở? Đức Chúa Trời thách thức thần tượng hư k ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top