Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Ê-sai 41:10"

Sống Với Thánh Kinh: 12/01/2015

Sống Với Thánh Kinh: 12/01/2015 Ê-sai 41:10Khách Lữ Hành Không Cô Đơn “Đừng sợ, vì Ta ở với ngươi, chớ kinh khiếp vì Ta là Đức Chúa Trời ngươi! Ta sẽ bổ sức cho ngươi, Ta sẽ giúp đỡ ngươi, lấy tay hữu công bình Ta mà nâng đỡ ngươi” (Ê-sai 41:10). Câu hỏi suy ngẫm: Con người thường sợ những điều gì? Bạn sợ điều gì nhất? Khi cảm thấy cô đơn, sợ hãi, bạn làm gì? Lời Chúa phán “Đừng sợ, vì Ta ở với ngươi” có ý ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top