Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Ê-sai 40:1-11"

Sống Với Thánh Kinh: 28/01/2015

Sống Với Thánh Kinh: 28/01/2015 Ê-sai 40:1-11Hít Thở Không Khí Trong Lành “Đức Chúa Trời của các ngươi phán rằng: Hãy yên ủi, hãy yên ủi dân Ta. Hãy nói cho thấu lòng Giê-ru-sa-lem, và rao rằng sự tranh chiến của nó đã trọn; tội lỗi nó đã được tha” (Ê-sai 40:1, 2a). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ điệp của sự hy vọng ở đây là gì? Sứ điệp này có liên quan gì đến Chúa Giê-xu? Hãy nhớ lại Chúa Giê-xu đã đến và làm thay đ ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top