Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Ê-sai 39:1-8"

Sống Với Thánh Kinh: 27/01/2015

Sống Với Thánh Kinh: 27/01/2015 Ê-sai 39:1-8Người Lãnh Đạo Thiếu Khôn Ngoan “Ê-xê-chia đáp lại cùng Ê-sai rằng: ‘Lời của Đức Giê-hô-va mà ông vừa thuật cho ta nghe đó là tốt lắm!’ Lại rằng: Vì trong ngày ta còn sống sẽ được bình yên và lẽ thật” (Ê-sai 39:8). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Vua Ê-xê-chia cho các sứ giả xem các của báu và kho tàng? Việc làm này dẫn đến hậu quả nào? Người lãnh đạo khoe khoang, kiêu ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top