Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Ê-sai 37:21-38"

Sống Với Thánh Kinh: 30/12/2014

Sống Với Thánh Kinh: 30/12/2014 Ê-sai 37:21-38 Đức Chúa Trời Giải Cứu “Ta sẽ bênh vực thành này, để giải cứu nó, vì cớ Ta và vì cớ Đa-vít là tôi tớ Ta” (câu 35). Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời đáp lời Vua Ê-xê-chia và giải cứu Giê-ru-sa-lem như thế nào? Dấu mà Ngài ban để khích lệ dân Ngài là gì? Bạn nghĩ gì và học được gì từ kết cuộc bi thảm của Vua San-chê-ríp và đạo binh của ông? Lời khẩn cầu của Vua Ê- ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top