Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Ê-sai 35:1-10"

Sống Với Thánh Kinh: 28/11/2014

Sống Với Thánh Kinh: 28/11/2014 Ê-sai 35:1-10Sự Thay Đổi Diệu Kỳ “Đồng vắng và đất khô hạn sẽ vui vẻ; nơi sa mạc sẽ mừng rỡ, và trổ hoa như bông hồng” (câu 1). Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Ê-sai nhìn thấy sự thay đổi nào nơi đất nước và con người thuộc xứ Giu-đê? Nhìn xa hơn nữa ông thấy gì? Những điều mầu nhiệm nào Đức Chúa Trời bày tỏ cho bạn qua lời tiên tri này? Để lại cảnh điêu tàn của vùng đất Ê-đôm ở p ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top