Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Ê-sai 33:1-24"

Sống Với Thánh Kinh: 26/11/2014

Sống Với Thánh Kinh: 26/11/2014 Ê-sai 33:1-24Lửa Thiêu Đốt Đời Đời “Ai trong chúng ta ở được với sự thiêu đốt đời đời? Ấy là kẻ bước theo công bình, nói ra chánh trực; khinh món lợi hoạnh tài, xua tay chẳng lấy của hối lộ; bưng tai chẳng nghe chuyện đổ huyết, bịt mắt chẳng thấy điều ác” (câu 14b, 15). Câu hỏi suy ngẫm: Lời tiên tri này nhằm chống lại những ai? Có lời hứa nào cho người công chính ở đây? Bạn ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top