Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Ê-sai 31:1-9"

Sống Với Thánh Kinh: 31/10/2014

Sống Với Thánh Kinh: 31/10/2014 Ê-sai 31:1-9Đức Chúa Trời Che Chở “Như chim bay liệng thể nào, đồng một thể ấy, Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ che chở Giê-ru-sa-lem. Ngài sẽ che chở và cứu vớt cho, sẽ vượt qua và gìn giữ cho” (câu 5). Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Ê-sai lặp lại những chủ đề nào? Ông nói về sự che chở của Đức Chúa Trời như thế nào? Phân đoạn này đem lại sự an ủi, khích lệ nào cho bạn? Từ “khốn thay” ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top