Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Ê-sai 30:19-33"

Sống Với Thánh Kinh: 30/10/2014

Sống Với Thánh Kinh: 30/10/2014 Ê-sai 30:19-33Không Còn Than Khóc “Vì dân này sẽ ở trong Si-ôn nơi Giê-ru-sa-lem; ngươi chẳng còn khóc lóc nữa. Khi ngươi kêu, Ngài chắc sẽ làm ơn; mới vừa nghe ngươi, Ngài liền nhậm lời” (câu 19). Câu hỏi suy ngẫm: Có lời hứa nào cho dân Đức Chúa Trời ở đây? Họ bày tỏ sự ăn năn như thế nào? Ai sẽ dẫn dắt họ? Ai đang dẫn dắt bạn và có lời hứa nào cho bạn ở đây? Trong các câu ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top